Girişimcilik

ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 Şirket Kavramı ve tanımı

 Şirket Kavramı ve tanımı

Şirket iki veya daha fazla kişinin mal ve emeklerini belirli bir amaçla birleştirmek suretiyle oluşturdukları ortaklıklardır.Bu amaç her zaman ekonomik ve ticaridir. Başka bir amaçla olamaz.

ŞİRKETLERİN UNSURLARI

1-KİŞİ

Şirketler kural olarak en az iki kişiden oluşur.  Örneğin bir adi şirket, kollektif veya (adi) komandit şirket asgari iki kişi ile kurulabilir. Kooperatifin en az kurucu sayısı yedi, sermayesi bölünmüş bir komandit şirketinki ise beştir.

Anonim ve Limited şirketi bir kişi ile kurulabilir.

Üst sınır iki kişi olmakla birlikte şirketlerin üst sınırı teorik olarak yoktur. İstisnası Limited şirketlerdir. Limited şirketleri en fazla elli ortağa sahip olabilir.

Uygulamada şahıs şirketlerinde ortak sayısı genelde azdır. Bir adi şirkette veya Kollektif veya komandit şirkette veya bir Limited şirkette ortak sayısı 3-4 ü pek aşmaz. Çok ortaklılık kural olarak sadece anonim şirketlerde geçerlidir. Bunun nedeni anonim  şirkete ortaklığın kolay olması ve bunun kolayca alınıp satılabilen hisse(pay) senetleriyle sağlanmasıdır.

Şirketlere ortaklık için gerçek veya tüzel kişi olmak kural olarak farklılık yaratmaz.

Kollektif şirkete ise sadece gerçek kişiler ortak olabilir.

Komandit şirketlerde komanditer ortak gerçek ve tüzel kişi olabilirken komandite ortak sadece gerçek kişi olabilir. Bu sınırlamanın nedeni belirtilen ortakların şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olmalarıdır.  Kanun koyucu sınırsız sorumluluğu tüzel kişilikle bağdaşır görmemiştir.

Şirketlere ortak olmak için özel bir ehliyet şartı yoktur. Burada Türk Medeni Kanunu ehliyet kuralları geçerlidir.

Tam ehliyetliler bir şirkette kurucu veya ortak olabilirler. Sınırlı ehliyetsizler ise yani küçük ve kısıtlılar veli veya vasi veya kanuni temsilcilerinin izniyle şirkete kurucu veya ortak olabilirler.

Devlet memurları Kollektif şirkete ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. Anonim Limited ve kooperatif şirkete ortak olabilirler ama yönetim kurulunda yer alamazlar. Noterlerde böyle. Avukatlar Kollektif ve komandit şirkette komandite ortak olamazken anonim Limited ve kooperatifin yönetim kurulunda yer alabilirler.

2-SÖZLEŞME

Şirket en az iki veya daha fazla kişinin aralarında akdettikleri bir şirket sözleşmesine istinaden kurulur. Şirket bir sözleşme ilişkisidir Fakat Türk Borçlar Kanunundaki sözleşmelerden farklıdır. Şirket sözleşmesi iki veya daha fazla taraf arasındaki bir ilişkiye dayanırken borçlar hukukundaki sözleşmede iki taraf bulunmaldır. Ve bu tarafların menfaatleri zıt olmalıdır. Oysa ortaklık ilişkisinde elde edilen kar paylaşımı beraber hareket etme ortak hareket etme aynı yöndedir. Türk Borçlar Kanununda da adi şirket kurulurken kural olarak şekle tabi değildir. Ticaret şirketleri ise kanunen yazılı şekle bağlıdır. Adi şirketlere ilişkin içerik bakımından herhangi bir düzenleme yoktur. TTK da ise sözleşmelerin asgari kapsamı minimum içeriği yasada belirtilmiştir.

Kurulum aşamasındaki bir sakatlıkta klasik geçersizlik teorisine göre baştan geçersizlik değil fesihte olduğu gibi ileriye dönük geçersizlik söz konusudur.

3-SERMAYE

Şirket çalışma sahasında faaliyet göstererek amacına ulaşabilmek için sermayeye ihtiyaç duyar. Şirkete nakdi ayni ve emek sermayesi getirilebilir. Nakdi sermaye para, alacak ve kıymetli evraktan oluşur. Ayni sermaye taşınır ve taşınmaz mallar, fikri ve sınai haklar(marka patent tasarım faydalı model) ile haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerlerden oluşur. Emek sermayesi ise şahsi emek, ticari itibar,teknik bilgi,müşteri portföyü ve iş tecrübesidir. Kural olarak ortaklar bu sermaye türlerinin hepsini veya bazılarını getirebilirler.

Örneğin bir ortak sadece emek sermayesi getirirken diğeri taşınmaz ve nakit , bir diğeri ise sadece nakit sermayesi getirebilir. Ancak her tür sermaye her tip şirkete getirilmez. Adi kollektif komandit şirkete (komandite olarak)hepsi getirilirken anonim Limited ve komandit şirkete (komanditer)olarak yalnızca nakdi ve ayni sermaye getirilir.

Bir anonim şirketin kurulabilmesi için 50.000, bir limited şirketin kurulabilmesi için 10.000tl sermaye getirilmelidir.

Adi Kollektif ve Komandit şirketler için bir sınırlama yoktur.

4-AMAÇ

Şirketlerde amaç ve konu birbirinden farklı. Amaç her zaman bellidir. Kazanç elde edip bunun ortaklar arasında paylaştırmak. Konu ise şirketin faaliyet alanıdır. Örneğin yollar köprüler yapmak otomobil üretmek ve satmak…Şirket amacına çalışarak ulaşır.

5-ORTAK ÇALIŞMA İRADESİ

Şahıs şirketleri denilen adi Kollektif ve Komandit şirketlerde amacın gerçekleşmesi ortakların çabasına bağlıdır. Her bir ortak şirketi yönetir ve temsil eder. Buna karşın sermaye şirketlerinde ortak amaç uğruna çaba zayıftır. Çünkü anonim şirketlerde şirketin yönetimi ve temsili ortak olan veya olmayan profesyonel yöneticilere bırakılmakta diğerleri ise şirket işlerinin görülmesi noktasına çaba sarfetmemekte. Sermaye şirketlerinde yönetici olmayan ortaklar kar payıyla ilgilenir. Yönetim ve temsille ilgilenmezler.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Şirket kurmak için ehliyet kuralları olabildiği gibi de reşit olmayan kilşere vadiler tanımlanarak da hukukla ilişkili sekşkde kurulabilir.

  2. Çok güzel bir site kardeslerim. Bilgilendirici sitelerin en iyisi bu. Girişim konusunda her türlü bilgiler var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı

Reklam Engelleyici Algılandı

Bizlere destek olmak için lütfen reklam engelleyici kapatın:)